Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i identyfikatory mobilne w celu jej prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych (w tym dotyczących tzw. „profilowania zwykłego”), wtyczek społecznościowych i odtwarzacza wideo. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies i identyfikatorów mobilnych. Aby zmienić ustawienia lub dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Konto account 0.00  Koszyk

Antonius Caviar

I. Pliki „cookies”

 1. Strona internetowa www.antoniuscaviar.com, zwana dalej Stroną Internetową, wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika.
 2. Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych. Informacje są zapisywane w celu dostosowania Strony Internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także w celach reklamowych i statystycznych.
 3. W ramach prowadzenia Strony Internetowej, jej administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej,
  2. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej:
   • pliki umożliwiające korzystanie z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads, Facebook Custom Audiences/ Pixel Facebooka czy LinkedIn Insight Tag. Dzięki tym plikom możliwe jest m.in. odpowiednie skonfigurowanie, dopasowanie i wyświetlanie reklam na podstawie wcześniejszych zachowań na Stronie Internetowej. Narzędzia te służą także do zbierania danych analitycznych i statystycznych;
   • pliki związane z wtyczkami serwisów społecznościowych, dzięki nim można np. polubić nasz fanpage bezpośrednio ze Strony Internetowej;
   • pliki służące do korzystania z narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. Narzędzie dostarcza m.in. takich informacji jak: czas spędzony na Stronie Internetowej, przejścia na podstrony, czy źródła ruchu;
   • pliki pozwalające na odtworzenie wideo, np. z YouTube. Załadowanie tych plików następuje w przypadku odtwarzania wideo z konkretnego serwisu (np. wideo-przepisy na blogu).
 4. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” (Instrukcja zmiany ustawień). Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Instrukcja zmiany ustawień dotyczących plików Cookies

Przeglądarka Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” należy kliknąć w „Opcje” i w nich wybrać zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitej blokady śledzenia.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” należy kliknąć w „Opcje internetowe” i w nich wybrać zakładkę „Prywatność”. Suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności lub przyciskiem „Witryny” można zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka Google Chrome

W prawym górnym rogu należy kliknąć w menu (ukryte pod trzema poziomymi kreskami), następnie należy wybrać zakładkę „Narzędzia”, a dalej „Wyczyść dane przeglądania. Link „Więcej informacji” prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera

W lewym górnym rogu należy kliknąć w „Opera”, otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę „Ustawienia”. Następnie należy wybrać opcję „Wyczyść historię przeglądania…”Przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka Apple Safari

W menu „Safari” należy wybrać zakładkę „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”. W tym miejscu można określić opcje plików cookies.

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne

W każdym modelu telefonu opcje dotyczące plików cookies określa się w inny sposób. Aby zmienić ustawienia, należy zapoznać się z dokumentacją danego urządzenia mobilnego.

Google Analytics i Google Ads

Zgodę na korzystanie przez Google z plików cookies lub identyfikatorów urządzeń mobilnych można cofnąć w sekcji Ustawienia Reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

Można również zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby cofnąć zgodę na korzystanie przez innych dostawców zewnętrznych z plików cookies, można także skorzystać z Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

II. Profilowanie i remarketing

Strona Internetowa jest powiązana z takimi narzędziami marketingowymi jak Google Ads i Google Analytics. Narzędzia te zbierają informacje (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) pozwalające na identyfikację zachowań Użytkownika, takich jak np. czas spędzony na Stronie Internetowej, przejście do danej podstrony, wyświetlanie produktów, złożenie zamówienia lub porzucenie koszyka itp. Pliki te umożliwiają tzw. „profilowanie zwykłe”, które służy do wyświetlania reklam w ramach  remarketingu – użytkownikom, którzy już wcześniej odwiedzili Stronę Internetową, na innych stronach internetowych będą się pojawiać się nasze reklamy, np. zachęcające do ponownego odwiedzenia Strony Internetowej. Google oraz inni dostawcy zewnętrzni mogą wyświetlać reklamy zlecane przez właściciela Strony Internetowej na ich stronach internetowych poprzez udostępnienie swojej powierzchni reklamowej. Mogą oni używać plików cookies i innych identyfikatorów do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin na Stronie Internetowej. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookies według wskazówek zawartych we wcześniejszej sekcji niniejszej podstrony.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych w celach określonych w niniejszym dziale. W razie wniesienia sprzeciwu dane Użytkownika nie będą już w tych celach przetwarzane.

Więcej informacji o bezpieczeństwie danych w Google Analytics i Google Ads można znaleźć na stronach: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=pl

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Rybacka 2, 62-510 Konin; kontakt: tel. +48 505 692 980; e-mail: contact@antoniuscaviar.com.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, archiwalne, analityczne i statystyczne. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy Pana/Pani następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Jeśli składa Pan/Pani zamówienie jako „firma” przetwarzaniu mogą ponadto podlegać następujące dane: NIP, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby firmy.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w ust.2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli na administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  1. obsługa płatności,
  2. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  3. przekazywanie w ramach spółek zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej (spółki zależne: Gospodarstwo Rybackie Lubicz sp. o. o. z siedzibą w Lubiczu Górnym, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 179764 oraz Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II sp. z o. o. z siedzibą w Rusi, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 186171),
  4. serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  5. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  6. kampanie marketingowe.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie jest konieczne dla dokonania przez Pana/Panią zakupów w Sklepie Internetowym oraz prawidłowej realizacji zamówienia. W razie niepodania wymaganych danych, dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym nie będzie możliwe.
 9. Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.
 10. Spółka oświadcza, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od Spółki dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się do newsletera

Bądź na bieżąco z informacjami o ofertach specjalnych i promocjach oraz najnowszych wydarzeniach.